Pizza King 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trong những trò chơi hay nhất của nhà hàng, có nhiều cải tiến và tính năng mới. Trong phiên bản này bạn sẽ phải nhận cuộc gọi và gửi đơn hàng.