Pixel Painter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

miếng lại với nhau cùng màu để làm cho chúng biến mất và ngăn chặn các màn hình là hoàn tất.