Pixel Painter

Đang tải trò chơi...
miếng lại với nhau cùng màu để làm cho chúng biến mất và ngăn chặn các màn hình là hoàn tất.