Piratez.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là đội trưởng của một con tàu cướp biển bay qua biển đầy những con tàu cướp biển khác sẵn sàng chìm bạn. Sử dụng các khẩu pháo của bạn để bảo vệ tàu của bạn và đưa những người khác ra khỏi trò chơi. Tất cả đều được ban phước bởi cảm xúc cung cấp tùy chọn nhiều người chơi.