Pirates

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp thuyền trưởng Jack để có được tất cả các đồng tiền nằm rải rác trên các vùng biển Caribbean, ngăn ngừa giết bạn với lửa pháo. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và bắn với các tên cướp biển kẻ thù chuột.