Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ tấn công tên lửa tàu cướp biển của bạn. Một rendez-vous với chuột và nhấn màu hẻm núi tương ứng với các phóng thư để bắn một lần nữa đang chờ thanh năng lượng đầy.