Pirates Blast

Đang tải trò chơi...
Bảo vệ tấn công tên lửa tàu cướp biển của bạn. Một rendez-vous với chuột và nhấn màu hẻm núi tương ứng với các phóng thư để bắn một lần nữa đang chờ thanh năng lượng đầy.