piratenschatz!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các cướp biển để kho báu bằng cách đặt mũi tên ở các vị trí thích hợp. Để làm điều này bạn kéo chúng với con chuột, khi bạn đã đưa báo chí 'Go!' và xem những gì sẽ xảy ra.