Pirate vs Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có thể là một tên cướp biển hoặc một ninja tùy thuộc vào màn hình, nhưng mục tiêu của bạn luôn luôn là như nhau, ném bom với pháo của bạn để tiếp cận kẻ thù của bạn.