Pirate Ship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shaggy và Scooby giúp để thoát khỏi con tàu cướp biển. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, với những 'không gian' bạn tăng hoặc cầu thang thấp hơn, cojes và sử dụng các đối tượng bạn tìm và H thay đổi đối tượng trong hàng tồn kho.