Pirate Lolita

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ăn mặc, tóc và tạo nên cướp biển xinh đẹp này để đi thuyền trên biển trong phong cách. Đừng quên để cung cấp cho các liên lạc cuối cùng với một miếng vá hoặc mũ đội trưởng.