Pirate Chains

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cướp biển lớn Barbarossa để tìm kho báu bị mất, nó được các phím để loại bỏ phần. Kéo chuột trên con số giống hệt nhau được phân nhóm trong các hàng, cột hoặc cả hai cùng một lúc.