Pirate Booty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có để có được kho báu cướp biển trên bề mặt. Đối với điều này, bạn sẽ phải đặt nó bên trong một bong bóng và đẩy nó lên cố gắng không để mất oxy và xì hơi. Đương nhiên bạn sẽ gặp phải một số trở ngại trên đường sẵn sàng làm phiền bạn.