Pipol Destination

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để hướng dẫn người dân đến nơi làm việc của mình. Nhấp và kéo chuột để vẽ một con đường dẫn chúng mà không bị bất kỳ tai nạn. Nếu bạn nhấn 'không gian' bạn sẽ recapped với bụi bẩn trên đường đi.