PipeWorks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối các đường ống ra khỏi ổ cắm cho hệ thống thoát nước, đúng cách và không có rò rỉ. Nhập 'Hướng dẫn' và sẽ giải thích từng bước những gì từng điều và làm thế nào bạn nên sử dụng nó để cấp độ tiếp theo.