Pipe Pang

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập các mảnh ống để nước đạt phần đánh dấu bằng một mũi tên màu vàng. Click vào một trong những bạn muốn xoay và khi bạn có nhấn vào bánh xe.