Pipe It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để kết nối tất cả các đường ống của mỗi màn hình, cho điều này, bạn phải bấm vào một trong những bạn muốn xoay đúng và rẽ vào. Trong menu bên dưới, bạn có thể làm cho Zoom hoặc di chuyển hình ảnh theo ý thích của bạn.