piope jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ nhảy dây càng lâu càng tốt để có được điểm. Salta với 'không gian' và đồng thời nhấn các phím mũi tên để làm cho combo, thu thập vật phẩm xuất hiện trong cuộc sống.