Pinte As Princesas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn Jasmine "Aladdin" hoặc Ariel từ "The Little Mermaid" và somételas một facelift bằng bàn chải. Cung cấp cho họ tất cả các màu sắc mà họ cần để tỏa sáng như Disney công chúa được.