Ping Pong !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành hầu như Ping-Pong, bạn có thể chơi một mình hoặc với một người bạn. Tôi khuyên bạn nên thay đổi các điều khiển như họ là một chút phức tạp.