Ping Ping Hamster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy từ nền tảng đến nền tảng với sự giúp đỡ của một dây leo để thu thập tất cả những quả anh đào trong mỗi màn hình. Swing sử dụng các phím mũi tên để tiếp cận họ.