Pinequest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dipper và Mabel trong Gravity Falls đã bị mắc kẹt bên trong một retro trò chơi video. Họ sẽ phải thoát ra từ các cơ sở tương tác với các nhân vật khác, vượt qua các bài kiểm tra và mất nhiều Panadol.