Pinch Hitter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là bột trong một đội bóng chày, bạn phải đánh bóng như nhiều như bạn có thể và khó khăn nhưng có được ra khỏi mặt đất. Di chuyển con dơi với con chuột và nhấp vào nút bên trái để đánh bóng.