pinball smash up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn kết hợp một trò chơi pinball với Arkanoid có được trò chơi này, bạn entetendrá một thời gian tốt. Bạn có rất nhiều 'combo' và 'thưởng'.