Pin Up Doll

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích phong cách của những năm 50 trong trò chơi này bạn có thể tạo phong cách khác nhau Pin Up với niềm vui như một cô hầu bàn, trên bãi biển, trong một retro và chờ.