Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tùy chỉnh điện thoại bằng cách lựa chọn các mô hình Kaya, giấy dán tường, dán và trang trí khác mà bạn thích họ đầu tiên.