Pill Cannon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot phụ trách phát động người uống thuốc và cứu họ khỏi bệnh trầm cảm. Lúc đầu, nó có vẻ dễ dàng nhưng khi bạn vượt qua difucultades màn hình có nhiều việc phải làm.