Piggy in the Puddle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy lợn rơi vào cơ chế bùn gạt theo thứ tự đúng. Thu thập acorns cho điểm.