pie craving

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đạt các bánh để di chuyển từ màn hình, ăn trái cây và sữa để tăng điểm số. Tấn công kẻ thù của bạn với các ngôi sao ninja có thể thay thế các màn hình khác nhau.