Picos Infantry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tại chiến trường đã phun trào sinh viên chọn nhóm của bạn và chiến đấu để chinh phục. Thay đổi nhân vật với các 'S', với con trỏ bạn di chuyển và chọn góc bắn, với những con số thay đổi vũ khí và phím dài chọn fuer