Pico Day 07

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ khu vực khỏi cuộc tấn công của Orc. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển với 'Shift' chạy, nhấn 'S' bạn bảo vệ, tấn công bằng 'A' và di chuyển đặc biệt bằng cách nhấn 'D'. Bạn chỉ có thể sử dụng những cú đánh nếu bạn Combos.