Pico Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đã tiến hành một nhiệm vụ rất nguy hiểm, trong đó bạn phải tiêu diệt một đội quân robot sẵn sàng giết bạn. Pico di chuyển bằng phím mũi tên, nhảy với s, bắn với A và nhấn con trỏ xuống + S bạn sẽ trượt một cách nhanh chóng.