Pico 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi Worms phong cách; chọn người lính bạn muốn bằng cách nhấn 'S' và sau đó 'không gian', với con trỏ bạn di chuyển và đầu hẻm núi, cuối cùng với 'không gian' shoot. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn sẽ tăng tốt nghiệp của bạn.