Picking Banana

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ các cách để có được chiếc xe đạp để việc xuất cảnh của mỗi cấp. Thu thập tất cả các chuối để di chuyển từ màn hình.