Pic Tart Naruto

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Naruto nhân vật đã bị bắt và cắt thành nhiều mảnh để làm bánh. Thu thập chúng, reconstrúyelos một cách chính xác và sau đó bạn có thể ăn chúng mà không có câu hỏi.