Piano Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thế giới thực, bạn có thể không có, nhưng trong ảo có thể trở thành một Thạc sĩ tất cả. Và không vũ trụ, nhưng piano ... đó là, các ảo.