Piano Master Composer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với một bàn phím là tốt, rất đơn giản và với các ghi chú tương ứng, nó sẽ được dễ dàng hơn nhiều để chơi "Frere Jaques" hoặc bất kỳ theme đẹp mà bạn thích.