pharaos treasure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm bốn bình đẳng và các con số màu sắc cùng hình thành các góc của một hình vuông. Các cao lớn hơn điểm số của bạn, bạn có tối thiểu điểm để có được trên mỗi màn hình.