Pharaon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi để phản ánh, đưa sarcáfagos của kim tự tháp bằng cách sử dụng di chuyển ít nhất có thể.