Pharaon

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Trò chơi để phản ánh, đưa sarcáfagos của kim tự tháp bằng cách sử dụng di chuyển ít nhất có thể.