PGX Snow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho tất cả các thủ thuật bạn có thể với trượt tuyết của bạn trên các trầm tuyệt đẹp của trò chơi này. Để làm kết hợp A, S, Z, X và với các phím con trỏ. Phải mất thời gian để tải.