Petz Fashion

Đang tải trò chơi...
Giúp Marta, vật nuôi tạo mẫu, cho các khách hàng của họ là đẹp trai. Lavalas, sử dụng máy sấy, peinales và cuối cùng chọn một niềm vui thiết.