Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một số trẻ em có trách nhiệm nuôi dưỡng những sinh vật này. Nơi mũi tên chính xác cho việc thâm nhập vào các động vật phải, nhấp con trỏ bạn muốn trước khi đi qua các tín hiệu.