Pets Food

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một số trẻ em có trách nhiệm nuôi dưỡng những sinh vật này. Nơi mũi tên chính xác cho việc thâm nhập vào các động vật phải, nhấp con trỏ bạn muốn trước khi đi qua các tín hiệu.