Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang bác sĩ thú y và phải chăm sóc cho những con vật đến cho họ ăn, nước uống hoặc dùng thuốc mà cần phải được chữa lành.