Pet Shop Caring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai mức độ khó khăn trong trò chơi này, trong đó nhiệm vụ của bạn là để phục vụ các con vật nuôi mà đi vào cửa hàng của bạn. Làm điều đó càng nhanh càng tốt hoặc là tức giận.