Pet Salon of Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi vui salon vật nuôi tóc này, nơi bạn phải chứng minh bộ nhớ nhớ kiểu tóc của bạn và màu sắc mỗi khách hàng muốn.