Pet Jong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phiên bản này của Mahjong bạn sẽ tìm thấy một số ít các thẻ với hình ảnh của vật nuôi và đối tượng liên quan. Bạn sẽ phải xác định vị trí hai đều giống nhau, và chia sẻ màu để đánh dấu họ và làm cho họ biến mất. Vì vậy, từng chút một, bạn có thể sẽ đổ hội đồng quản trị hoàn toàn và ngủ một cách hòa bình.