Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn có một thợ làm vật nuôi và phải phục vụ cho chó và mèo mang lại cho khách hàng bằng cách rửa và cắt tóc của họ.