Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có một thợ làm vật nuôi và phải phục vụ cho chó và mèo mang lại cho khách hàng bằng cách rửa và cắt tóc của họ.