Pet Grooming

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một thợ làm vật nuôi và phải phục vụ cho chó và mèo mang lại cho khách hàng bằng cách rửa và cắt tóc của họ.