Pet Grooming Studio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một cửa hàng cắt tóc cho vật nuôi, trong đó bạn làm theo các bước mà cho bạn để làm cho chó và mèo rất đẹp trai. Bạn có thể chơi ở chế độ thời gian thử nghiệm hoặc chế độ miễn phí.