Personal Shopper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy shooper cá nhân trong một trung tâm mua và tìm thấy tất cả những điều bạn yêu cầu khách hàng trước khi thời gian chạy ra ngoài.