Perry Cooking American Hamburger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mọi người đều biết rằng các loài thú mỏ vịt là những chuyên gia trong bánh mì kẹp thịt nấu ăn, đặc biệt là nếu họ được gọi là Perry, có phức tạp đại lý bí mật và ngôi sao trong loạt phim Phineas và Ferb.