Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của thanh thanh của bạn phục vụ đồ uống như bạn chỉ ra và trước khi họ mất kiên nhẫn.