Perfect Landing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Oto xấu thủy phi cơ của ông hạ cánh trên bãi biển và cần bạn để có một bàn tay với việc sửa chữa phải mất thời gian đi và đến các cuộc hẹn với Doki.